Funktionär

Hjälp till som tävlingsfunktionär!

Alingsås ryttarsällskap anordnar flera tävlingar varje termin och vi skulle inte kunna genomföra dom utan alla fantastiska funktionärer. Att vara funktionär är både kul och lärorikt. Man kan bland annat stå på banan och framhoppningen, hjälpa till i caféet och sitta i domartornet. Det är full fart under en tävlingsdag och ju fler vi är desto roligare blir det. Visste ni att varje heldagsfunktionär drar in ca 1000 kr till klubbkassan?

 

Funktionär, tävling

Alla medlemmar hjälps åt

Varje ridskolegrupp tilldelas en funktionärspost, och eleverna skriver upp sig på ett funktionärspass då de kan hjälpa till. Alla funktionärer är superviktiga för klubben ska kunna genomföra tävlingar. Samtidigt får man möjligheten att lära sig hur det går till under en tävlingsdag.

Som licensierad tävlingsryttare ingår det i ryttaravtalet (se mer info om ryttaravtalet här: https://www.alingsasrs.se/tavlingar/ryttaravtal/) att vara funktionär en heldag eller två halvdagar som funktionär per år. Kom ihåg att redovisa att du ställt upp. 

Här under finns information om varje funktionärsposition och vad man ska göra. Det finns alltid flera personer på plats under tävlingsdagen som man kan fråga om det är något man är osäker på, vi hjälper varandra.

Vill du hjälpa till på någon av tävlingarna?
Maila till oss eller kontakta Karin Jacobsson, Carita Wikström eller Lina Falk på klubben.

FUNKTIONÄRSBESKRIVNINGAR

– STORT TACK FÖR ATT DU BIDRAR TILL EN LYCKAD TÄVLING!

BANCHEF 

 • Infinn dig i god tid när du ska vara funktionär. 
 • Som banchef är du är banbyggarens högra hand och tillsammans placerar ni ut banpersonal på ett säkert sätt.
 • Du ser till att all banpersonal bär funktionärsväst.
 • Du har säkerhetsansvaret inne på banan under tävlingens gång. Kontrollera så att det inte finns något som ryttare eller häst kan skada sig på.
Funktionär2024_3

PROTOKOLLBÄRARE

Du hämtar dressyrprotokollet hos dressyrdomaren efter varje ritt och överlämnar till sekretariatet, så att de kan räkna ut procenten på ritten.

DOMARSEKRETERARE

Du sitter bredvid dressyrdomaren och skriver ned domarens bedömning i ett protokoll som protokollbäraren hämtar efter varje ritt. Du antecknar vad domaren säger, helt enkelt.

Funktionär2024_7

BANPERSONAL

 • Infinn dig i god tid den dag du ska vara funktionär på banan.
 • Hämta funktionärsväst i sekretariatet. För din och den tävlandes säkerhet är det viktigt att du syns på banan.
 • Du blir anvisad en plats av banchefen eller banbyggaren där du kan stå säkert utan att bli påriden eller vara i vägen.Det är dock viktigt att du lär dig banan, så du vet var de tävlande kommer att rida.
 • Var uppmärksam på ryttarna på banan!! Oavsett vad du gör räknar ryttarna med att du som banfunktionär flyttar dig.
 • När ett hinder rivs, lägger du upp det på ett sätt att inte pågående ritt störs. Är du osäker på hur du ska göra, hjälper gärna banchefen eller banbyggaren dig.
 • Krattar du, måste du hela tiden vara uppmärksam på ryttarens väg!
 • In / Utsläppare vid både hopp och dressyrtävling var uppmärksam på när det är dags att öppna dörren så det inte stör ekipagets ritt och så tävlingen flyter på snabbt. Insläpparen kollar även av på startlistan att rätt ryttare kommer in.
 • Var tillgänglig som hjälp vid ombyggnad av banan, se till att hindret du ändrar ligger på rätt höjd, att bommarna ligger som de ska i skållorna och är raka, att hindret är rätt inflaggat och att numret på hindret stämmer enligt banskissen.
 • Jobbar du på eftermiddagspasset ska du även hjälpa till att bygga om alternativt att plocka ihop hindren / dressyrstaket vid tävlingens slut.

DOMARTORN

Optimalt är att ha fyra stycken förutom domaren i domartornet, en som skriver hoppningsprotokoll, en som sköter tidtagningsdatorn och en som sköter resultat och musikdatorn. Två av dessa ska även ta manuell tid.

Kom i god tid, ca 30 min innan första start så du hinner få en roll och lära dig dina uppgifter innan tävlingen börjar.

 • Det är viktigt att vara tyst medan domaren pratar i mikrofonen, det är lyhört ut tillläktaren.
 • Lyssna noga på domarens instruktioner och var inte rädd att fråga domaren om det är något du undrar över!
 • Det är viktigt att hela tiden ha koll på banan, var uppmärksam på det som händer där!
 • I domartornet samarbetar man och det kan hända att man missar något som händer på banan ifall alla bara är fokuserade på sina egna uppgifter.
 • Fråga om något känns fel, alla hjälps åt i domartornet. Det är ingen fara ifall något går fel, det går alltid att rätta till, men säg till!
 • Tänk på att gå på toa innan ditt pass eller i pauserna mellan klasserna. När klassen väl är igång måste du befinna dig i domartornet tills klassen är slut!
Tävlingsfunktionär domartornet

Ta vara på tillfället att få sitta i domartornet, se det som ett lärorikt tillfälle. Man lär sig alltid något av att höra domarens kommentarer och att se ekipage tävla.

Här hittar du en mer detaljerad beskrivning över de olika uppgifterna i domartornet (manuell tid, digital tid, hoppningsprotokoll och vad som sköts via datorn): Domartornsuppgifter.pdf

FRAMHOPPNING

Som funktionär på framhoppningen är du en representant som de tävlande möter från vår klubb! Ge våra ”gäster” ett trevligt bemötande – så kommer de gärna tillbaka!

 • Infinn dig i god tid den dag du ska vara funktionär på framhoppningen. Funktionär ska finnas på plats minst 30 minuter före tävlingsklassens början till dess slut. Hämta funktionärsväst och startlista i sekretariatet. Du får startlistor från sekretariatet regelbundet sen under tävlingsdagen.
 • Normalt brukar vi ha max 5 ekipage inne på framhoppningsbanan samtidigt. Vi delar ridhuset med uppvärmningsring samt framhoppning. Ridning i ett bestämt varv är endast tillåtet.
 • Se till att hindren är inflaggade så att ryttarna hoppar hindren på rätt håll. Röda flaggor till höger – vita flaggor till vänster.
 • Oftast har de tävlande medhjälpare med sig som bygger upp hindren vid ev. rivning.
  Var uppmärksam på att det INTE är tillåtet att lägga ner den översta bommen snett (endast fäst i en skålla) enl. Tävlingsreglementet samt pga säkerhetsrisken.
 • Framhoppningen är endast till för förberedelse inför tävling- INTE för träning eller för uppställning av väntande hästar.
 • Det ska (enl. TR) finnas minst ett rättuppstående hinder och ett längdhinder. Framhoppningshindren ska begränsas till klassens maxhöjd och maxlängd för avd B och samtliga ponnyklasser. För häst får framhoppningshindren ligga på max 10 cm över klassens höjd och bredd
 • Kratta framför hindren vid behov. Blir markförhållandena dåliga, ska framhoppningshindren flyttas.
Funktionär2024_1
 • SEKRETARIAT

Vi har alltid minst två pers i sekretariatet för att det ska flyta på smidigt.

 • Infinn dig i god tid den dag du ska vara funktionär i sekretariatet.
  Sekretariatet öppnar minst 1 timma före tävlingsdagens start.
 • Se till att alla som betalt sin startavgift är registrerade och att strykningar som tagits emot per mail/telefon är uppdaterade.
 • Följande ska skrivas ut; hästförteckning, sekretariatslista och startlistor.
 • Ta fram sekretariatslistan och uppdatera den med strykningar o.dyl.
 • Efter avslutad klass/kategori ska resultatlista skrivas ut i 2 ex.  Ex 1 av resultatlistan behålls i sekretariatet, ex 2 sätts upp på anslagstavlan.
 • Lägg fram pris samt ansvara för prisutdelning.
 • Kontrollera vaccinationerna enligt listan. Ej giltig vaccination = startförbud!
 • På dressyrtävling räkna protokoll och kopiera dem till ryttarna.
 • Återbetalning gäller INTE för en häst som inte godkänts vid besiktning på tävlingsplatsen (TR I)
 • Skriv noga in i sekretariatslistan när betalning sker.
 • Endast överdomaren ger tillåtelse om någon vill ändra sin startplats i klassens listor.
 • Se till att det alltid finns aktuella starlistor kopierade och uppsatta på anslagstavlor samt utdelade till framridning och insläpp.
 • Under tävlings gång ska hela tiden aktuella startlistor skrivas ut och kopieras.
 • Innan varje klass ska startlistor köras. Skriv även ut ”Startlista med ändringar ” samt ”Hopprotokoll” till domartornet inför varje klass/kategori.                               

 

Kom ihåg… Behåll ditt lugn även om det skulle bli kö – det går inte fortare och det kan lätt bli mera fel om man stressar upp sig. Ge dig aldrig in i någon diskussion ang. regler och klagomål o.dyl – hänvisa alltid till överdomaren.

I slutet av dagen:

  • Avlönade funktionärer ska ha betalt. Glöm inte att ha funktionärens
   personnummer eller organisationsnummer med på kvittensen.
  • Räkna samman kontanter. Gör en kassaredovisning.
   Nu kan man även skriva ut de fakturor som ska skickas.
  • Ta ner alla anslag, stäng luckan, städa upp, ta bort sopor. Stäng datorn och klappa dig på axeln! 

TÄVLINGSLEDARE

Denna syssla kan kombineras med ”Säkerhetsansvarig”.  

Som tävlingsledare är du ”spindeln i nätet” för samtliga våra funktionärer!

 • Du har ansvar för Bemanningsschemat. Kolla av i tid att bemanningen är komplett på alla områden. Alla poster måste vara bemannade! Delegera till respektive ansvarig att hitta personal till sitt område. Du har mandat att flytta om bland funktionärerna, även om de har bokat in sig på annan syssla, så att vi har täckning överallt.
 • Infinn dig i god tid den dag du ska vara funktionär på tävlingen och hämta funktionärsväst i sekretariatet. Tänk på att ha en utskriven kopia med dig av Bemanningsschemat.
 • Du tar inga regelmässiga beslut eller diskussioner– här hänvisar du alltid till överdomaren.
 • Du befinner dig hela tiden rörlig inom tävlingsområdet och ser till att allt flyter på som det ska. Det kan uppkomma situationer under dagen, som man får åtgärda löpande. Oftast vet du vem/vilka du ska rådfråga!
 • Genomgång med överdomare efter dagens slut.

SÄKERHETSANSVARIG

Säkerhetsansvarig och tävlingsledarens sysslor kan kombineras. 

Dagen innan tävling ska säkerhetsavspärrningar sättas upp. Här använder man sig av anläggningsskissen, där avspärrningarna finns inritade.Vi spärrar av med de gul/svarta stolparna och plastkedjorna.

 • Infinn dig i god tid den dag du ska vara funktionär och hämta funktionärsväst i sekretariatet.
 • Utdrag ur TR mom. 178 Olycksfallsvård: Behandlande veterinär eller hovslagare ska kunna tillkallas med mycket kort varsel. På tävlingsplatsen ska finnas sådan utrustning som behövs för att kunna göra akuta insatser t.ex. transport, presenningar och avskärmningsmöjligheter.
 • Gå runt på tävlingsplatsen och se till att inte någon/något finns inom avspärrningarna som inte ska vara där.
 • Se till att det inte finns för många inne på framhoppning samtidigt (max 5 ekipage åt gången).

SJUKVÅRDARE

Du finns till hands på tävlingsplatsen och kan rycka in vid sjukvårdsbehov. Kompetens: Läkare, sjuksköterska eller sjukvårdspersonal med aktuell HLR utbildning. Du står placerad på tävlingsbanan för att ha översikt. 

 • Infinn dig i god tid den dag du ska vara funktionär på tävlingen och hämta funktionärsväst i sekretariatet    
 • Titta noga igenom sjukvårdsväskan, så allt finns där. Skulle du använda något från väskan under dagen, meddela detta till sekretariatet så nytt material kan införskaffas.
 • Ta fram filtar så de finns snabbt tillgängliga.
 • Adressen till klubben är Ridhusvägen 17, ifall det blir aktuellt med ambulanstransport.

PARKERING

Som funktionär på parkeringen är du den första de tävlande möter på vår klubb! Hälsa dem välkomna till oss och informera tydligt var de ska parkera sitt ekipage. Som tävlande uppskattar man oerhört mycket att få ett vänligt bemötande och vägledning vart man ska parkera. 

 • Var på plats vid parkeringen 1 ½ timma före tävlingsdagens start. 
 • Ta på reflexvästar på både vuxna och barn för säkerheten så att ni syns och att besökare förstår att ni är funktionärer.
 • Den som är först på plats sätter upp parkeringsskylt för personbilar vid första parkeringsplatsen, samt en skylt om att endast hästfordon får köra upp mot stallet vid grusvägens början. Skyltarna finns i cafét i stora ridhuset/Sernekehallen. Tävlingsledaren ska vara på plats tidigt och har nyckel.

Info om tävlingen finns på https://online.equipe.com/sv/competitions . Sök på Alingsås och öppna dagens tävling. Längst upp finns ”Ryttarmeddelande” – där hittar du även telefonnummer till tävlingsledare om du behöver.

 • Vuxen: Stoppar personbilar vid första parkeringen där de ska parkera. Anländande funktionärer släpps av vid första parkeringen och får gå uppför grusvägen.

  Anledning till att inte tillåta att avlämning av funktionärer sker vid stallet: Det blir många möten på vägen som skapar risk för olyckor. Att trixa/vända riskerar att skapa olyckor.

 • Vuxen: Möter hästbilarna på stall-/ridhus-området och pekar dem till parkerings-platser utifrån parkeringsskissen. Om möjligt, följ med ekipaget så att de parkerar rakt och så nära varandra som möjligt.

 • Barn: dela ut ev gåvor/info till tävlande. Mocka. Tömma utställda skottkärror. Ta även upp spillning från transporter som kört, så det ser trevligt ut för den som kommer efter!

Kom ihåg att tömma skottkärrorna, ta upp spillning och annat skräp på parkeringen innan du går hem.

Tävling, parkering

 • Tävlingsledaren kan svara på om det är OK för ponnystallsfolk att parkera vid ponnystallet.

 • Vid tävling med få deltagare kan funktionärer tillåtas parkera på planen mellan lilla ridhuset och stallet. Stäm av med tävlingsledaren om just denna tävling är en sådan.

CAFÉ

I cafét säljer vi fika och ibland mat under tävlingar och andra evenemang. Vi förser även våra funktionärer med fika/mat.
Infinn dig i god tid den dag du ska vara funktionär på tävlingen.

Caféansvarig hämtar frallor på ICA Maxi mellan 7.15-7.30

Försäljning sker i stora ridhuset, vissa förberedelser behöver göras i cafeterian i lilla ridhuset.

Förberedelser/aktiviteter i stora ridhuset

 • Sätt på kaffe direkt på morgonen – det är det folk vill ha först 🙂
 • Packa en liten låda/korg med macka/fika till Karin på banan
 • Vattendunken fylls på vid behov i lilla stallet eller i röda huset

Förberedelser i cafeterian i lilla ridhuset:

 • Gör frallor med ost, skinka, sallad, paprika tomat och gurka.
 • Förbered toast, som läggs i påsar så de är klara att värmas
 • Ta med detta till cafét i stora ridhuset

Övriga förberedelser beroende på vad som serveras..

Om hamburgare ska grillas

 • Hacka alla grönsaker (tomat, lök, sallad)
 • Packa ner alla tillbehör, (grillredskap, tång till grönsaker, tändare dressingar, ketchup, bröd och burgare

Om det är korv med bröd

 • Håll igång varmt vatten på kokplattan och fyll på med korv när det börjar ta slut

Se till att att det hela tiden ser rent och snyggt ut, både i cafeterian i lilla ridhuset och i cafét i stora ridhuset

Fyll på med chips, dricka och godis när det behövs under dagen (hämtas i cafeterian i lilla ridhuset). Se även till att det är påfyllt vid slutet av dagen, så att det är klart inför nästa tävling.

Funktionärer har kupong som de kan lösa in för att få funktionärsfika (kaffe/saft &toast/kaka).

Funktionär2024_9
Tävlingsfunktionär
Funktionär2024_4
Tävlingsfunktionär Sekretariat
Funktionär2024_2
Funktionär2024_10
funktionär, tävling, bana