Priser

Priser och villkor

Ridskolans vårtermin pågår vecka 1 -24 och höstterminen vecka 32-51
Ingen ridning röda dagar om inget annat meddelas

Lektionsavgift

Ridavgift för 10-12 ridlektioner faktureras två gånger per termin och betalning erläggs i förväg. Inbetalning sker till Bg 355-8475.

Ridtid

Ridtiden inkluderar upp- och avsittning. Eleven ska vara på ridskolan minst 15 min (gärna 30 min) innan lektionen börjar för att göra iordning hästen i tid.

Uppsägning av ridtid

Uppsägningstiden är fyra ridtillfällen och ska göras skriftligen till kontoret. 

Ridskolans lektionsavgifter 2024

Junior, under 25 år, 45 min: 210 kr

Junior, under 25 år, 60 min: 230 kr

Senior, över 25 år, 45 min: 250 kr

Senior, över 25 år, 60 min: 270 kr

Privathäst på lektion 35 kr avdrag/lektion

Har du frågor, maila kontoret på alingsasrs@gmail.com

Medlemskap i ARS

Medlemskap är obligatoriskt och betalas per kalenderår.
Obs! Medlemskap = olycksfallsförsäkring! Läs mer om den på sidan Medlemsinformation.

Vill du bli medlem löser du medlemsavgift (kalenderår) genom att sätta in avgiften på BG 355-8475 och ange personnummer samt mailadress

Medlemsavgift för hela 2024

Junior (under 18 år) 425:-

Senior (över 18 år) 575:-

Familj (boende på samma adress) 925:-

Har du frågor, maila kontoret på alingsasrs@gmail.com

Bestämmelser för gruppridning på Alingsås Ryttarsällskap

Eleverna i ridgrupperna får undervisning praktiskt och teoretiskt i dressyr, markarbete, hoppning samt uteritt. Ridningen planeras utifrån elevens nivå anpassat utifrån svenska ridsportförbundets ryttarmärken. Eleverna är indelade i grupper efter ridkunskap och åldersgrupp.

Kom gärna till stallet en halvtimma innan din lektion.
Lämplig klädsel är skor/stövlar med klack, mjuka byxor och långärmad tröja/jacka. Alla elever ska använda hjälm och säkerhetsväst, antingen har man med sina egna eller så finns det att låna under lektionen.

Regler kring plats i ridgrupp

1. En bestämd veckodag och ridtid reserveras.
2. Avgifter erläggs periodvis 4ggr/år i förskott av ridskolans fastställda abonnemangsperioder.
3. Vid längre tids sjukdom får eleven tillgodo ridavgiften vid uppvisande av läkarintyg. Vid annan frånvaro kan eleven ordna en ersättare på sin plats som rider på samma nivå eller högre.
4. Inställer ridskolan lektion äger eleven rätt till kompensation i form av ridlektion eller återbetalning av avgiften enligt elevens val.
5. Uppsägning skall ske skriftligen och uppsägningstiden är fyra veckor.
6. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 10 % och en påminnelseavgift 50 kr fr.o.m. förfallodagen.
7. Medlemskap i ridklubben är obligatoriskt. I Medlemsavgiften ingår olycksfallsförsäkring. Den som inte är medlem och vistas på anläggningen gör det på egen risk.
8. Vid några tillfällen varje termin byts ridningen ut mot teori.
9. Ca 1 gång/termin får alla ridelever ett funktionärspass på någon av våra tävlingar

Priser ridlektioner