Uppstallning

Uppstallning av häst/ponny

På Alingsås Ryttarsällskap finns idag 31 boxar för privat uthyrning, varav 15 boxar i vårt storhäststall och 16 boxar i vårt ponnystall (i vissa fall kan boxplatserna behöva användas för ridskolehästarna). Här får man en boxplats i fina isolerade stall med tillhörande hagar. I stallen finns tillgång till spolspilta, sadelkammare och foderrum. Ut- och insläpp samt morgon-, lunch- och kvällsfodring på vardagar ingår i uppstallningskostnaden och sköts av ARS personal. På helgerna har man rullande schema för fodringar och ut/insläpp.

Du får tillgång till två ridhus, dressyrbana, belyst paddock och ridvägar i vacker natur. Klubben anordnar tävlingar och träningar så det finns många chanser att träna och tävla “hemma” utan att behöva transportera iväg din häst.

Kallhyra fr.o.m. 1 januari 2024: 2700 kr/månad revideras årligen i januari

Anläggningen Ponnystall
Anläggningen Ponnystall
Anläggningen Ponnystall, hage
Stora stallet

Undantag från kölistan

Vår förening är en icke vinstdrivande organisation och bygger därför på ett engagemang från de uppstallade när det kommer till exempelvis helgutsläpp/insläpp och fodring. För att ARS verksamhet och förening skall fungera på ett bra och framgångsrikt sätt behövs mycket ideellt arbete från våra medlemmar. Detta är väldigt viktigt för oss, vilket betyder att vi ser mycket positivt på personer som har ett starkt engagemang och bidrar till vår verksamhet. Detta i sin hand betyder att personer med ett starkt engagemang kan komma att prioriteras i vår kölista för boxplats.

Vill du ställa dig i ARS stallplatskö?

Skicka ett mail till alingsasRS@gmail.com där du anger:

För- och efternamn
Om anmälan avser ponny el storhäst (ange gärna mankhöjd för din storhäst om du vet detta då våra boxar varierar i storlek)
Information om hur du kan bidra och engagera dig i föreningen och verksamheten

En anmälningsavgift på 100 kr kommer att tas ut i samband med registrering av anmälan, därefter en gång per år i december för att säkra ett fortsatt intresse för köplatsen. När anmälan är registrerad och betald ställs man sist i kön samt erhålls ett könummer.

ARS kommer att prioritera medlemmar i kölistan med starkt engagemang i föreningen baserat på ovan nämnda argument. I dessa fall tas beslut om prioritering av ARS verksamhetschef, ordförande samt en styrelsemedlem. Kölistan kan även tillämpas enligt numrens turordning och i de fallen kommer stallplats delas ut av ARS verksamhetschef. Vid erbjudande av stallplats ska goda referenser kunna uppvisas.

Köregler för stallplats är fastställda av Alingsås Ryttarsällskaps styrelse 2021-11-22 Dessa regler kan dock komma att omförhandlas och uppdateras då efter föreningens utveckling.

Anläggningen Ponnystall

Andrahandsuthyrning

Man får hyra ut sin boxplats i andrahand men vid andrahandsuthyrning ska ARS verksamhetschef meddelas och godkänna andrahandsuthyrningen.

Du får hyra ut din box i 3 månader per år (efter OK från verksamhetschef).
Vid längre andrahandsuthyrning pga särskilda anledningar behövs ett beslut från verksamhetschef, ordförande och en styrelsemedlem. I dessa fall förbehåller sig verksamhetschef att tillfälligt tilldela boxplatsen till personer i kölistan.

Anläggningen Ponnystall

Smittorutiner för uppstallade på Alingsås Ryttarsällskap

 • Som hästägare ska du känna till din hästs normaltemp. Du får reda på detta genom att tempa hästen dagligen i en vecka. Notera att tempen kan skilja sig mellan morgon och kväll.
 • Håll koll på hästens hälsostatus. Vi rekommenderar att tempa hästen regelbundet.
 • Vid feber, hosta, snuva, dålig aptit, håglöshet eller annat sjukdomstecken ska verksamhetschef informeras direkt och hästen flyttas till isoleringsbox.
 • Märker du att en häst är dålig skall hästägare informeras direkt.
 • Om en häst i stallet har feber ska ingen annan häst resa ut på träning/tävling eller flytta till nytt stall. Ingen ny häst får komma in.
 • Beslut om att stänga anläggningen tas av verksamhetschef och kommuniceras ut direkt.
 • Besökande hästar ska vara feberfria sedan tre dagar. Samtliga hästar i det andra stallet ska också vara friska de senaste tre dagarna. Detta gäller även om
  en uppstallad häst på ARS åker iväg för exempelvis träning eller bete.
 • Vistas du i olika stall så byt kläder och utrustning, håll håret uppsatt och tvätta händerna. Med basal hygien kan man förhindra smittospridning med 80%!
 • Använd inte samma ”slicksten” eller utrustning till olika hästar (kan sprida regnskållor, ringorm och liknande).