Klubbens historia

ARS – Ridklubb sedan 1966

Föreningen grundades 27 september 1966 med namnet Alingsås Ridklubb (ARK). Eldsjälen Gerhard Liljeblad samlade intresserade ryttare och bildade en styrelse vars första uppdrag blev att ordna uppstallning. Från 18 maj 1967 fick ARK lov att disponera stall, klubbhus och angränsande ängar på Övre Nygård. På den tiden var dagens Ponnystall inrett som ett kostall med långt foderbord i mitten. Engagerade medlemmar lade ner ett enormt arbete kvällar och helger på att gjuta golv, bygga sadelkammare och åtta boxar. Stallet förlängdes senare med ytterligare åtta spiltor. Våren 1967 stod 16 hästar uppstallade, varav två ägdes av föreningen och resten privatägda. De allra första byggnationerna som gjordes i föreningen finansierades med olika lån och genom att styrelsemedlemmarna löste ett ständigt medlemskap i ARK på 10 x årsavgiften.

Ridskolan växer fram

Ridskoleverksamheten bedrevs till en början utomhus på en enkel bana. Detta blev ohållbart vintertid och ett ridhus iordningställdes (byggnaden som idag är ridskolestall). Under 1968 reds 180 lektioner/vecka av 225 medlemmar. Verksamheten kunde bedrivas tack vare ett kontrakt mellan privata hästägare och klubben, i vilket hästägaren för att få stalla upp sin häst förband sig att ställa sin häst till ridskolans förfogande minst 6 lektioner /vecka till en ersättning av 3 kr/timma. Uppstallningskostnaden var då 250 kr/ månad och var klubbens säkraste inkomst. På den tiden lånade många hästägare motvilligt ut sina tävlingshästar till nybörjarelever, men detta var en förutsättning för att bygga upp en ridskola. Ordförande Gerhard Liljeblad föregick med gott exempel genom att låna ut sin häst Gentleman som tävlade i svår hoppning.

Ända sedan början av 70-talet har föreningen bjudit in människor med funktionshinder att rida. Anita Ullsten startade upp verksamheten och efterträddes senare av Dagmar Peterzén. Berit Fredriksson är ännu en eldsjäl som under många år arrangerade lektioner och tävlingar för målgruppen.

ARS Historia
Historia

Föreningen - en uppskattad tävlingsarrangör

En dressyrbana och en hoppbana med vattengrav och bank iordningställdes 1971 för att kunna hålla större tävlingar utomhus. ARK fick snabbt ett gott rykte som tävlingsarrangör och lockade många starter till klubben. Även duktiga instruktörer kom till föreningen och fick, tillsammans med klubbens egna framstående instruktörer, fram talanger i både dressyr, hoppning och fälttävlan. Fälttävlansframgångarna bidrog till att klubben senare fick arrangera SM i fälttävlan.

Sedan dess har tusentals tävlingar och träningar arrangerats av engagerade medlemmar. Antalet licensierade tävlingsryttare har varierat mellan år och generationer men tävlings- och träningsintresset består. En aktiv förening som erbjuder träningar på alla nivåer är verkligen något som har utmärkt ARS genom åren.

Föreningen växer

Mycket har hänt med anläggningen och föreningens verksamhet under årens lopp. Den äldsta stallbyggnaden (dagens ponnystall) var länge ridskolestall med ca 25 spiltor. När hästarna skulle in och ut från hagen sattes ett rep upp på gården och så sprang hästarna självständigt ut och in till sina spiltor – med viss guidning från stallpersonalen. Vid insläpp fanns nämligen en handfull hästar som var smarta nog att smita in i grannens spilta först för att få mer havre än vad som låg i den egna krubban. Så småningom växte ridskolan ur stallet och det var dags att övergå till boxar för samtliga hästar. En stor ombyggnation drogs igång och stod klar runt 2008-2009. Gamla ridskolestallet var för lågt i tak för storhästar och inreddes därför med boxar för ponnyer och har sedan dess fungerat som uppstallning för medlemmar med egen ponny. Det lilla ridhuset som byggdes på 60-talet gjordes om till ridskolestall (25 boxar) och uppstallning för medlemmar med storhäst (13 boxar). En del av de privata storhästarna flyttade då in från det gamla stallet på Nedre Nygård.

Med en växande ridskola och uppstallning är föreningen beroende av två ridhus (särskilt vinterhalvåret). 2009 anlades därför Sernekehallen på hela 80 x 27m med en läktare för 150 pers. Hallen har möjliggjort att kunna bedriva en fin tävlingsverksamhet, vilket är en av föreningens viktigaste intäktskällor. Vi har alltid sagt att Alingsås Ryttarsällskap står på tre ben; ridskola, uppstallning och tävlingsverksamhet. Hur stor del som respektive ben bär föreningen har varierat under årens lopp beroende på intresse, engagemang och omständigheter. Oavsett är de tre benen lika viktiga och utan dem – inget ARS. De bär och möjliggör varandra.

2016 fyllde Alingsås Ryttarsällskap 50 år och det firades med jubiléumskalas och jubileumsaktiviteter hela året. När vi blickar tillbaka på klubbens historia kan vi konstatera såväl framgångar som utmaningar för föreningen. Med stora ombyggnationer har ekonomin varit en utmaning. Tack vare målmedvet arbete från föreningens sida och stöd från Alingsås kommun, är föreningen nu på god väg att få en stabil ekonomi igen. Vi är stolta över den utveckling som har skett och framför allt att klubben har varit en betydelsefull plats för så många genom åren – och fortsatt är det varje dag. Detta är tack vare lojala, engagerade medlemmar som har lagt ner tid och kraft på att driva föreningen framåt. Nu kör vi 50 år till!

Alingsås RS 50 år
Anläggningen ridhus

Filmer från förr

Har du bilder från förr eller intressant information om stora händelser, byggnationer och liknande i klubbens historia? Skriv gärna till oss på styrelsenARS@gmail.com så fyller vi på sidan om klubbens historia.