Tävlings­fakta

Börja tävla i dressyr eller hoppning!

För att få starta 1* tävlingar och uppåt (dvs lokala tävlingar och större, exkl våra egna klubbtävlingar) krävs det att du har löst licens för både dig och hästen du ska starta. Detta görs via tävlingsdatabasen (TDB). Du måste också vara medlem i en klubb (till exempel Alingsås Ryttarsällskap!) och då betalas en medlemsavgift till klubben. Hästen måste också vara korrekt vaccinerad mot hästinfluensa (vilket du kan läsa om här). 

Var anmäler man sig till tävling?

För att hitta och anmäla dig till en tävling går man in på TDB. Du loggar in och trycker sedan på “sök” och därefter “tävling”. Då kan du välja att antingen söka på en viss arrangör eller inom ett visst område. Du väljer också vilken gren samt ponny, ridhäst eller både och. Man kan även lägga in maxavstånd med mera om man vill. Därefter kan du klicka dig in på de tävlingar som kommer upp för att se vilka klasser som kommer att anordnas, när tävlingen kommer hållas med mera. Vill du anmäla trycker du helt enkelt på “anmäl” och bockar i den eller de klasser du ska starta.

Vad är viktigt att tänka på?

Något som är mycket viktigt att läsa noggrant när man anmäler sig till en tävling är propositionen som du finner under “proposition”. Där står information om tävlingen, tävlingsplatsen, domare, regler med mera. Något som också är väldigt viktigt att ha koll på är tävlingsreglementet, TR (framförallt för den gren du ska starta!). Det är din skyldighet som ryttare. Du hittar alla TR här

Vad ska man ha på sig?

Vad man ska ha för kläder och utrustning varierar en del beroende på vilken gren samt status på tävling. Detta finner du i TR för respektive gren. 

Får man tävla med ridskolehästar?

Ridskolan ordnar arrangemang som Pay & Jump och Pay & Ride då kan våra lektionsryttare anmäla sig i samråd med sin ridlärare. Det är som “tränings-tävlingar” där du kan testa på hur det är att tävla.

Varje år ordnas också klubbmästerskap i hoppning och dressyr för lektionsryttare. Dessa kan du delta i med både ridskolehästar och egen häst.

När det gäller större tävlingar på annan plats än vår anläggning, även lokala 1*-tävlingar, så behöver du normalt sett ha en egen häst.

Rosetter

Rosetter - vad betyder färgerna?

När man tävlar så blir ett visst antal placerade. Hur många som blir placerade beror på hur många som deltar i klassen samt de olika kategorierna. Blir man placerad kommer man bland annat få en rosett och dessa har olika färger beroende på vilken placering man fått. I Sverige har vi dessa färger:
Blå/gul – Förstaplacering
Blå – Andraplacering
Gul – Tredjeplacering
Röd – Fjärdeplacering
Grön – Femteplacering
Vit – Sjätteplacering och lägre
Nyanserna på rosetterna kan variera samt storlek och form. En del klubbar väljer att lägga till glitter, guld, silver eller andra detaljer för att göra rosetterna extra fina. Dock är grundfärgen alltid densamma.

Bedömning i Dressyr

I dressyren bedöms man utifrån ett protokoll hur väl man som ekipage utför de olika momenten. Man bedöms på en skala 0-10 där de olika siffrorna betyder:
0 – Inte utfört
1 – Mycket dåligt
2 – Dåligt
3 – Ganska dåligt
4 – Inte godkänt
5 – Med tvekan godkänt
6 – Godkänd
7 – Ganska bra
8 – Bra
9 – Mycket bra
10 – Utmärkt
Oftast används även tiondelar. När alla poäng är satta räknar man ut en procent. Detta gör man genom att addera alla poäng (och på vissa moment finns något som kallas koefficient, då står en fetstilt siffra bakom momentet. Finns det en sådan ska man multiplicera det momentets poäng med koefficienten) och därefter ta summan dividerat med programmets maxpoäng (som finns skrivet på protokollet).

Dressyr, PayAndRide
Tävling2024_3
Tävling

Bedömning i Hoppning

I hoppningen finns flera olika bedömningar och några av dem är (och de vanligaste är): bed A, bed A. Clear Round, bed A: Inverkan, bed A/A, bed A/A:0, bed A:0/A:0, bed. A:0 och bed A:1a.

Bed A
I bedömning A rids enbart en grundomgång. Antalet hinder varierar beroende på klassens höjd. Alla med lika antal fel (samt minst antal fel) får en rosett.

Bed A. Clear Round
Även här rids enbart en grundomgång. Alla felfria får en rosett.

Bed A: Inverkan
Enbart en grundomgång rids där en speciell domare, kallas inverkansdomare, bedömer din ritt utifrån ett protokoll (som du kan läsa här) med en skala 0-10 (som i dressyren). De tittar på ryttarens sits och position, vägval, rytm och tempo samt kommunikation. Maxpoäng är 60. Den med lägst antal fel och högst poäng vinner.

Bed A/A
Här rids först en grundomgång utan att tid tas. Är du felfri går du direkt vidare till omhoppning. I detta fall tas inte tid här heller. Alla med lika antal fel (samt minst antal fel) får rosett.

Bed A/A:0
Här rids först en grundomgång utan att tid tas. Är du felfri går du direkt vidare till omhoppning och i detta fall tas tid. Den med minst fel och snabbast tid vinner.

Bed A:0/A:0
Rids på samma vis som ovan men här tas även tid under grundomgången. Skulle ingen ta sig vidare till omhoppning kommer den med snabbast tid och lägst antal fel i grundomgången vinna klassen. Tips: Sträva alltid efter en felfri grundomgång, inte snabbast!

Bed A:0
Här rids enbart en grundomgång där den som är snabbast och har minst antal fel vinner.

Bed A:1a
Här rids först en grundomgång. Är man felfri får man lämna banan i väntan på att alla ska ha hoppat grundomgången. När alla gjort det kommer de felfria eller med lika antal fel få hoppa en omhoppning. Då går man alltså in igen och rider en omhoppning direkt. Det kan hända att hindrena då också har höjts upp t.o.m. en decimeter högre än vad klassen är. Den med minst fel och snabbast tid vinner.