Styrelsen

Styrelsen 2023

Liksom all vår övriga verksamhet här på Alingsås ryttarsällskap strävar vi i styrelsen mot vår gemensamma vision och utvecklar verksamheten i linje med våra fem ledstjärnor:

GLÄDJE 🧡 GEMENSKAP  🧡  ENGAGEMANG  🧡 UTVECKLING 🧡 HÅLLBARHET

Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen når du oss via: styrelsenARS@gmail.com.

 

mule

Camilla Apoy

Styrelse

Karin Sylvén

Styrelse

Björn Sjölin

Styrelse

Ellinor Persson

Styrelse

Tove Svensson

Styrelse

Elin Johansson

Styrelse

Anna Jaf

Styrelse

Edward Gustafsson

styrelsen

Carita Zetterström-Wikström

Carita Ridlärare

Valberedningen

Valberedningens främsta uppdrag är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Vi representerar olika delar av vår förening för att få en så komplett styrelse som möjligt. 

Är du intresserad av att vara med och arbeta i ARS Styrelse, eller har du förslag på någon som skulle vara lämplig att vara med? Tveka då inte att kontakta oss i Valberedningen!

Andrea Fredriksson, sammankallande: fredrikssonn@icloud.com
Carolina Lahte
Karin Davidsson

HästvälfärdHugin