Lag­tävlingar

Tävlingslag för ARS

Vill du tävla i lag för Alingsås ryttarsällskap?
Vi strävar efter att ställa upp med lag i olika serier, både hoppning och dressyr, och ser gärna att just du vill vara med!

Klubben betalar anmälnings-/startavgift för laget men i övrigt betalar ryttaren själv sina kostnader i samband med lagdeltagandet (såsom startavgift, resa till och från tävlingsplatsen med mera). Är man med i ett lag så förväntas man vara med på alla omgångar, så långt det går, och vi ser helst att lagen består av minst 6 ekipage för att inte missa någon omgång om någon får förhinder.

Lagledare

Varje lag behöver ha en lagledare, som ansvarar för att laget blir korrekt anmält till serien och på plats vid varje tävling. Observera att laget ska vara godkänt av klubbens ordförande och verksamhetschef innan det anmäls till distriktet.

Lagledaren ska vara 18 år eller äldre, och är den i föreningen som är ytterst ansvarig för att informationen kommer vidare till berörda personer.
Lagledare skall inneha Grönt Kort och vara väl insatt i gällande reglerna och utifrån dessa ta ut lag.

tävla för ars
lagtävlan

Lagdeltagare

Tänk på att ni som ekipage ska vara redo för alla klasser de olika divisionerna går i. Ni ska också vara beredda att åka på alla tre omgångarna oavsett hur långt bort tävlingsplatsen ligger. I varje lag är det minst tre men helst fyra ryttare som måste komma till start och är man fler än det så är övriga reserver, vilket innebär att man med eventuellt relativt kort varsel ska kunna åka (någon kan t.ex. stå med en halt häst samma morgon).

Vi önskar att det är minst sex ekipage anmälda till divisionen för att vi ska anmäla lag då vi inte vill riskera att stå utan lag till någon omgång. Därför är det viktigt att du kommer till start de omgångar du anmält intresse till så långt det är möjligt, alternativt försöker hitta en reserv som kan starta. I undantagsfall kan lag anmälas trots färre ryttare än sex och vid stort intresse kan vi ansöka om två lag.